วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
ทำเนียบเจ้าอาวาส
ชื่อ/ฉายา : พระครูอรรถธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาส
ตำแหน่ง : เจ้าคณะตำบลกิตติมศักคิ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๑๖ ถึงปัจจุบัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
copyright @www.webwat.in.th 2011.
>>>>