วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
copyright @www.webwat.in.th 2011.