วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบาย (อ่าน 526) 18 พ.ค. 65
หนังลงนามข้อตกลง (อ่าน 122) 18 พ.ค. 65
หนังสือข้อตกลงหน้า 3 (อ่าน 114) 18 พ.ค. 65
หนังสือข้อตกลง หน้า 2 (อ่าน 113) 18 พ.ค. 65
หนังสือข้อตกลง (อ่าน 104) 18 พ.ค. 65