วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่
( จำนวน 9 รูป / ดู 3 ครั้ง )
ปรับปรุงห้องครัวใช้งบประมาน 35000 บาท
( จำนวน 6 รูป / ดู 45 ครั้ง )
ประชุมคลับเคลื่อนวัดประชารัฐ
( จำนวน 4 รูป / ดู 109 ครั้ง )
งานอวมงคล นางผิว ขาวอุทัย
( จำนวน 6 รูป / ดู 25 ครั้ง )
ห้องครัวสะอาด
( จำนวน 11 รูป / ดู 42 ครั้ง )
วิชาธรรมศึกษาชั้นมัธยม
( จำนวน 4 รูป / ดู 32 ครั้ง )
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 51 ครั้ง )
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระราชสมภพรัชกาลที่10
( จำนวน 4 รูป / ดู 45 ครั้ง )
งานอวมงคล
( จำนวน 9 รูป / ดู 68 ครั้ง )
คณะจิตอาสาตำบลวังพิกุลมาทำความสะอาดศูนย์พักคอยเกี่ยวกับโควิค19
( จำนวน 6 รูป / ดู 33 ครั้ง )