วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
ทำเนียบพระสงฆ์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่