วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
copyright @www.webwat.in.th 2011.